| Loopbaan advies gesprek |

Weten wat je wilt geeft richting. Uw medewerker gaat in gesprek met een adviseur van Own-Advice. Naast specifieke punten die uw medewerker wil bespreken, zullen onderwerpen als gemaakte loopbaan keuzes, interesses en ambities aan de orde komen. Het doel is te komen tot heroriëntatie over een toekomstige loopbaan.